Mời tham dự Hội nghị kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020. Sở Công Thương giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại năm 2020.  

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích tạo điều kiện cho các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường thúc đẩy sản xuất, kết nối cung cầu hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và đẩy mạnh xuất khẩu. Tại hội nghị, có tổ chức Khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp trong khu vực tham gia hội nghị. Thời gian và địa điểm tổ chức như sau:

1- Thời gian: Ngày 22/7/2020 (Hội nghị khai mạc từ 8h30).

2- Địa điểm: Hội trường Tầng 4 – Sở Công Thương Phú Thọ (Số 28B, đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Để góp phần vào sự thành công của hội nghị, Sở Công Thương trân trọng mời mời đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh tới tham dự hội nghị và tham gia, trưng bày giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình tại hội nghị theo đăng ký (tại đây).

Ban tổ chức sẽ bố trí mỗi đơn vị 01- 02 bàn để thực hiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm (Các doanh nghiệp, đơn vị tham gia chuẩn bị tờ rơi, catalogue, hình ảnh giới thiệu sản phẩm, sản phẩm mẫu … để trưng bày giớ thiệu).

Các doanh nghiệp, đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội nghị đăng ký với Trung tâm trước ngày 10/7/2020. Đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị và phát biểu tham luận xin gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương (Số 28B, đường Kim Đồng, Phường Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Thông tin liên hệ:

Phòng Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương (Số 28B, đường Kim Đồng, Phường Gia Cẩm, Thành Phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Điện thoại: 02103.638999; fax: 02103.841767

Chi tiết liên hệ:

1. Ông Điêu Việt Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm. Số điện thoại: 0902271888; email: viethongkcpt@gmail.com.

Rất mong Quý doanh nghiệp, đơn vị quan tâm, đăng ký tham dự để Hội nghị thành công./.