Xúc tiến thương mại quốc gia

Đưa nông sản lên chợ online

Đưa nông sản lên chợ online

Dịch bệnh đang tạo ra kênh tiêu thụ mới cho nông sản, đặc biệt như vải thiều khi thương lái không thể sang Việt Nam thu mua như mọi năm. Trong 2 giờ đầu tiên mở bán, sàn thương mạ...